Varvin, S., & Aasland, O. G. (2009). Legers forhold til flyktningpasienten. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129(15), 1488-1490. doi:10.4045/tidsskr.08.0212