Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2008). Posttraumatisk vekst, mot et mer helhetlig bilde på posttraumatisk tilpasning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45(12), 13-17.

The Researchers