Schultz, J. H., & Raundalen, M. (2008). Krisepedagogikk; når krisen oppstår. In R. Haugen (Red.) Barn og unges læringsmiljø, bind 3 - med vekt på sosiale og emosjonelle vansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.