Stefansen, K. (2006). Krisesentrene i Norge. Nordisk sosialt arbeid, 26(1), 27-37.