Øverlien, C. (2006). Institutionen som arena för skapandet av sexuell identitet. Samtal från ett särskilt ungdomshem. Socialvetenskaplig tidskrift, 13(2), 164-178.

The Researchers