Skjørten, K. (1999). Kunnskap om voldens omfang i Norge og Norden. In J. Sundby (Red.) NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge. .