Breivik, M., Skreslett, A., Weinmann, K., Rypdal, P., & Dyb, G. (1997). Behandlingsarbeidet. In M. Breivik, M. S. Indredavik & J. Aarseth (Red.) Kan vi forstå? : barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken (pp. 55-102). .

The Researchers