Skjørten, K. (1995). Slå eller bli slått?: Om vold i velferdsstaten. In L. G. Lingås (Red.) Myten om velferdsstaten - 25 år etter (pp. 157-166). .