Tjersland, O. A., & Eriksen, P. (1994). Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. Om sentrale bidrag fra den systemteoretiske tradisjon til forståelsen av og arbeidet med menneskelige livsproblemer. In S. Reichelt (Red.) Psykologi i forandring (pp. 125-144). Norsk Psykologforening, Oslo.