Tjersland, O. A., Jansen, U., & Skolseg, R. (1989). Blod er tykkere enn vann. Erfaringer fra foreldregrupper til stoffmisbrukere. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 17, 82-95.