Reichelt, S., Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1976). Atferdsterapeutiske synspunkter på konsultasjon i familier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 13(8).