Feiring, E., Løberg, M., Bjaalie, J. G., Dyb, G. A., Harbo, H. F., (2023). Kjønn og helse, utdanning og forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0408

The Researchers