A. Ottesen & K. Holt (2020). Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid [] Norwegian only. Gyldendal Norsk Forlag A/S.