Skyberg, L. F. (2019). Rettslige forklaringers troverdighet : |b en teoretisk, historisk og empirisk unders√łkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker Norwegian only. (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 137). (Dissertation).