Aminoff, S. R., Lagerberg, T. V., Melle, I., Berg, A. O., Simonsen, C. E., Ueland, T., & Aas, M. (2015). Psykose og samfunn [] Norwegian only. Universitetsforlaget.