Rosten, M. (2015). "Nest siste stasjon, linje 2" - Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen. Doktorgradsavhandling levert til Sosialantropologisk institutt Norwegian only. Akademika forlag. (Dissertation).