Raundalen, M., & Schultz, J. H. (2011). Barn av virkeligheten: Læring for livet [] Norwegian only. Universitetsforlaget.