Raundalen, M., & Schultz, J. H. (2008). Når barna får vite noe de har vondt av å vite - om å bære på tunge hemmeligheter [] Norwegian only. Oslo: Barne- og likestillingsdepartemenetet.