K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (2007). Bjørnen sover. Om vold i familien [] Norwegian only. Aschehoug & Co.