Skjørten, K., Barlindhaug, R., & Lidén, H. (2007). Delt bosted for barn [] Norwegian only. Gyldendal Akademisk.