Hansen, M., & Skjerve, R. M. (2006). Game over! Selvhjelpsbok for spilleavhengige [] Norwegian only. Gyldendal Akademisk.