Gotaas, N., Grøvdal, Y., Andenæs, K., & Papendorf, K. E. (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering [] Norwegian only. .