Schultz, J. H., & Raundalen, M. (2003). Når jeg blir stor - hvis jeg blir stor. Om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter [] Norwegian only. Oslo: Læringssenteret.