Heir, T. (1998). Skader ved trening av militært personell Norwegian only. (Dissertation).

The Researchers