Lien, I. L. (1993). Moral og Emosjoner i pakistansk Punjab Norwegian only. (Dissertation).