Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1977). Atferdsterapi - dressur eller hjelp til selvhjelp. Konsultasjonserfaringer fra familier [] Norwegian only. Universitetsforlaget, Oslo.