Enger, C., Aakvaag, H. F., (2018). – Folk synes det er helt greit å stirre hemningsløst.

The Researchers