Jensen, T. (2022 May). Psykologen / hjelperen her hjemme: Hva kan vi gjøre?. Foredrag på Foredragsserie om krigen i Ukraina, Oslo.