Bjørnholt, M. (2022 April). Seksuelle krenkelser mot personer med innvandrerbakgrunn– resultater fra en pilotstudie. Foredrag på Ledersamling Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep.