Halvorsen, J. Ø., & Bækkelund, H. (2022). MDMA-assistert psykoterapi for PTSD: Mellom hype og håp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 59(3), 228-231.

The Researchers