Bjørnholt, M., (2022). Seksuelle krenkelser blant innvandrere er lite utforsket.