Sandmoe, A., & Bergman, S. (2021 June). Presentasjon av studien: Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Foredrag på Lanseringsseminar av rapport, webinar.