Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 November). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Høstmøte for Akutt- og mottaksmedisin, Trondheim.

The Researchers