Topic: Violence and abuse

Bjørnholt, M. (2021). Volden fortsetter selv etter at mor har forlatt far. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret. Forskning.no.