Dyb, G. A. (2021 September). Hvor står forskningen? Eksisterende forskning på de som ble rammet 22. juli. Foredrag på Ringvirkninger fra terror: Rettens og velferdsstatens møte med de rammede etter 22. juli, Juridisk Fakultet, UiO (Digitalt).