Nissen, A. (2021 September). Ringvirkningene etter terror. Arbeidsliv: ansatte i Regjeringskvartalet. Foredrag på Ringvirkninger fra terror: Rettens og velferdsstatens møte med de rammede etter 22. juli, Juridisk Fakultet, UiO (Digitalt).