Jensen, T. (2020 January). Hvordan kan vi forstå og behandle traumatiserte barn og unge?. Foredrag på Konferanse, Odense.