Kiil, M. (2020 May). Verdensanskuelse, kultur og kunnskapsforstÄelse. Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis. Foredrag pÄ SEPREPTU 8020, Skype for Business.