Ottesen, A. (2020). Det vanskelige blikket innover Kultur og kontekst - Psykologens kompetanse i praksis - Bevisstgjøring, Kunnskap og Kommunikasjon. In A. Ottesen & K. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 25-43). Gyldendal Norsk Forlag A/S.