Ottesen, A. (2020). Å gi form til røyk Om psykiatrisk diagnostikk i en krysskulturell kontekst. In A. Ottesen & K. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 122-138). Gyldendal Norsk Forlag A/S.