Opaas, M. (2020 September). Koronapandemiens psykososiale konsekvenser. Foredrag på MiRA-senterets lansering av rapporten Sosial ulikhet i krisetider.