Ingierd, H., Aarli, R., Staksrud, E., Mikkelsen, Ø., Dyb, G., & Anfinset, N. (2020). Hvor ble det av forskningsetikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

The Researchers