Stene, L. E. (2020). Le projet PROTECT (Santé publique France) [] French only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

The Researchers