Dullum, J. V., (2020). Evaluering av besøksforbud og omvendt voldsalarm. .Nasjonalt seminar om vold i nære relasjoner, Oslo.