Aakvaag, H. F., (2018). Å bli ferdig med monsteret i buskene – om voldtektsmyter og forestillingen om den stereotypiske voldtekten.

The Researchers