Kiil, M., & Wæhler, T. A. (2019). Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden [] Norwegian only. Oslo: UiT Norges arktiske universitet.