Førde, K. E. (2019 November). Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet. Foredrag på Ungdatakonferansen.