Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019 December). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Foredrag på Avskaffelse av vold mot kvinner-konferansen.