Sandmoe, A. (2019 January). Vold og overgrep mot eldre personer som mottar helse- og omsorgstjenester. Foredrag på Fagdag med ansatte i TryggEst prosjektet, Tromsø.