Sandmoe, A. (2019 May). Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre? Hva kan vi gjøre med dette?. Foredrag på Landskonferansen i alderspsykiatri 2019, Kristiansand.